Rød Rosenstrips - Eple
Malus domestica

Blomstergruppe B. Eplene har høstetid mot slutten av august. Modningstiden er fra september. Holder seg til november.

Rosenstrips er en gruppe av eplesorter som i Norge har vært typiske for Vestlandet. De eldste sortene er svært gamle og er sannsynligvis spredd fra Hardanger og Sogn. Opphavet til sortene er det svært vanskelig å finne greie på. De blir visstnok omtalt for første gang av Marcus Schnabel i 1781, men er trolig mye eldre. 'Rød rosenstrips' er en av de bedre Rosenstrips-typene. Mye taler for at den kan være kommet fram på et eller annet sted i Hardanger. Den kalles også ofte Hardanger-Rosenstrips, i motsetning til Sogne-Rosenstrips, som er en helt annen sort og et vintereple. Nå blir 'Rød rosenstrips' sjelden plantet, men det finnes fremdeles en del gamle trær i privathager.

Frukten er liten til middels stor, flattrykt, regelmessig og oftest uten kanter. Skallet er middels tykt, litt seigt og glatt med glans. Den har grønngul grunnfarge med som oftest kraftig rød dekkfarge over hele frukten. På solsiden er det mørkerøde striper i dekkfargen. Det er få, lyse skallpunkter over hele frukten. Fruktkjøttet er gulhvitt, svakt grønt, løst, mørt, nesten fint, men ikke særlig saftig kjøtt med søtsyrlig smak og svak aroma. Godt spiseeple.

Treet er hardført og tåler som regel mye nedbør. Treet vokser middels kraftig og har litt hengende greiner og en vid og rund krone. Treet blir middels stort. Fungerer bra på både svakt- og sterktvoksende grunnstammer. Lite kravfull sort som er egnet til dyrking over hele landet. Det begynner å bære middels tidlig, og etter hvert som regel årvisst selv i dårligere jordsmonn. Egnet sort der andre eplesorter er vanskelig å få til på grunn av vær eller jordsmonn.

Kan være utsatt for frukttrekreft på tung jord og steder med riktig mye nedbør.