Soppshop

.
6 mm borr til plugg
Antall
Voks til forsegling av plugg
Antall
Almeknippesopp mycel til jorddekke
Alm, bøk og eik
Antall
Bjørkeøsterssopp mycel på plugg
Gran og furu
Antall
Blågrå østerssopp mycel på plugg
Ask, or, bøk, lønn og eik
Antall
Blågrå østerssopp mycel til jorddekke
Ask, or, bøk, lønn og eik
Antall
Hassel innpodet med 'Burgund-trøffel'
Antall
Koralkjuke mycel på plugg
Eik
Antall
Lakkkjuke mycel på plugg
Alm, lønn og eik
Antall
Mykorrhiza inokulant for busker og trær

85 gram

Antall
Piggsvinsopp mycel på plugg
Alm, lønn og eik
Antall
Pluggsett - Gummihammer, borr, voks og pensel til voks
Selges i butikk
Shiitake 'var Cascade' mycel på plugg
Leveres vår 2019
Eik, ask, bøk, or, pil og bjørk
Antall
Shiitake 'var Efferus' mycel på plugg
Eik, ask, bøk, or, pil og bjørk
Antall
Sommereik innpodet med 'Burgund-trøffel'
Antall
Stor parasollsopp mycel til jorddekke
Bartrær og eik
Antall
Utsolgt
'Dyrking av storhassel i Norge'

Utdrag fra boka
Antall

Fremgangsmåte for å dyrke sopp på tømmer (med plugg) og sopp i jorddekke (ev på kaffegrut eller andre materialer) finnes i boka 'Dyrking av storhassel i Norge'