Belle de Boskoop - Eple
Malus domestica

Blomstergruppe B. Triploid. Eplenene høstes i siste halvdel av oktober, og de kan brukes fra desember til juni.

Hollandsk sort. Med stor sannsynlighet er sorten identisk med en sort som ble dyrket lenge i nærheten av Ütrecht, og som hadde mange synonyme navn, bl.a. 'Reinette de Boskoop', 'Reinette de Monstreuse', 'Reinette de Montfort' og 'Schone van Boskoop'. Sorten skal være framkommet av et sideskudd fra en frøstamme, og er tatt fram av den hollandske pomologen K.J.W. Ottolander i Boskoop i 1856. Sorten ble etter hvert mye plantet over store deler av Nord-Europa. Hoveddyrkingsområdet var Holland og Tyskland, men også i Sverige og Danmark ble den mye dyrket. I Norge har den vært kjent siden ca.1890, men den har vært lite dyrket.

En rød mutant; 'Rød Belle de Boskoop', oppsto i Danmark omkring 1950.

Eplet er stort, rundt valseformet, og mer avrundet mot beger enn mot stilk. Skallet er tykt, tørt og ikke fettet. Grunnfargen er grålig grønngul, seinere brungul. Større eller mindre deler av frukten kan være dekket av gulgrå rust. På solsiden får eplet ofte flammet eller stripete rødfarge. Uten aroma. Mutanten 'Rød Boskoop' har mer eller mindre stripet rødfarge over hele overflaten. Fruktkjøttet er blekt gult, fast, og noe saftig. Eplet har svak søt, overveiende syrlig smak, men med krydret, fin aroma. Fint mateple, men også et godt spiseeple om den når full modning. Umoden frukt visner ofte på lager.

Sorten er ikke spesielt vinterherdig, og den krever lang og varm vekstsesong for å gi kvalitetsfrukt, minst 135 voksedager med høy sommervarme. I tillegg trenger den varm, næringsrik ikke for tørr jord. Om man ønsker sorten som spiseeple er dyrkingsområdet for en stor del avgrenset til de varmeste eplestrøkene rundt Oslofjorden i eplebygdene i Sogn. Treet blir stort og bør podes på svake grunnstammer. Trærne begynner å bære frukt middels seint, og gir etterhvert middels god avling. Bærer tidlig på dverggrunnstammer. Sorten har en tendens til vekselbæring.

Belle de Boskoop har god resistens mot de fleste soppsykdommer.