Semimodne stiklinger

Semimodne stiklinger av busker og klatrere
Fin teknikk for å lage stiklinger av en rekke busker og klatrere - eviggrønne som bladfellende. Semimodne stiklinger taes av årsskudd fra midtsommeren til tidlig på høsten når de har blitt mørke og hardvedaktige.

1. Ta et årsskudd som er myk på tuppen og fremdeles i aktiv vekst, men som har en hardnet stamme. Lengden på stiklingen kommer litt an på vekstvanen til planten, men 6-10 cm er passende lengde på de fleste. Kutt av med en beskjæringssaks.

2. Skjær av alle sideskudd og beskjær dem til 10-15 cm lengde ved å kutte rett under et bladskudd. Fjern det nederste bladparet og den myke tuppen

3. Lag et skadekutt (strimmel av bark) på 1-2 cm ved basen av stiklingen.

4. Sett i rothormonveske.

5. Sett stiklingene i potter med en miks av 1 del torv og 1 del fin bark eller perlitt. Alternativt kan rockwool benyttes. Pakk jorda rundt stiklingen og vann.

6. Plasser i veksttunnel, plasttelt eller liknende som danner et klima med høy luftfuktighet. Gråbladete planter skal ha noe mindre luftfuktighet

7. Fjern døde eller syke blader med jevne mellomrom.

8. Røtter dannes normalt i løpet av høsten eller vinteren, men trenger normalt en vekstsesong til med gradvis herding før den plantes ut.

Semimodne stiklinger av trær

Semimoden stikling av tre
Semimoden stikling
Fin teknikk for å lage stiklinger av bredbladete eviggrønne trær og mange nåletrær. Semimodne stiklinger taes av årsskudd seint på sommeren eller tidlig på høsten når de har blitt mørke og hardvedaktige.

1. Ta et årsskudd som er myk på tuppen, men som har en hardnet stamme. Kutt en 10-15 cm lang stikling rett over skudd med en beskjæringssaks.

2. Fjern alle blader bortsett fra de to øverste som kuttes i to. Dette kuttet må gjøres med en skarp og steril kniv, og det gjøres for å hindre vesketap. Lag et skadekutt (strimmel av bark) på 3 cm ved basen av stiklingen.

3. Sett i rothormonveske.

4. Sett stiklingene i potter med en miks av 1 del torv og 1 del fin bark. Alternativt kan rockwool benyttes. Stiklingen skal bare settes langt nok ned til at den står oppreist av seg selv. Pakk jorda rundt stiklingen og vann.

5. Plasser i veksttunnel, plasttelt eller liknende som danner et klima med høy luftfuktighet.

6. Fjern døde eller syke blader med jevne mellomrom.

7. Røtter dannes normalt i løpet av høsten eller vinteren.

Semimodne stiklinger av nåletrær og nålebusker
Likner metoden for bladfellende trær, men med noen vesentlige forskjeller. Mange nåletrær lager ny vekst fra spesialiserte skudd: Toppskudd eller hoveskudd har en tendens til å vokse vertikalt, sideskudd horisontalt. Stiklinger fra sideskudd vil hos mange nåletrær ikke vokse som hovedskudd, men det finnes unntak.

Fra tidlig høst til midt på høsten, samt midtvinters, er sannsyneligheten for rotdannelse størst. Rotmedium må være veldrenert - 1 del torv, perlitt eller vermiculitt blandet med 1 del sand. Trenger stiklingene høy luftfuktighet benytttes 2/3 sand. Ikke pakk rotmediet. Stiklinger taes oftest fra fjordårsvekst som også vil avgjøre lengden på stiklingen. Sideskudd og nåler fjernes fra den nederste tredjedelen av stiklingen. De små sårene som sitter igjen fremmer rotdannelse. Sett i rothormonveske. Vann veldig forsiktig. Røtter dannes normalt innen 3 måneder. Tåler ikke frost. Danner røtter fortere med bunnhete på ca 20°c.

For mer info om stiklinger se under planteformering.