Eple
Malus domestica

Epleglansvikler larve

Eplemeldugginfeksjon på sommeren

Eple med kraftig angrep av epleskurv

Kreftsår på ung grein. Beskjæres i god avstand fra angrepet. Grein må ikke komposteres, men brennes. Soppen overlever kompostering

Gul monilia

Noen få sorter eple angripes av grå monilia

Typisk angrep av bakteriesykdommen pærebrannpærer

Stor frostmålerlarve kan gjøre stor skade på blomstene på frukttrær, spesielt epleblomster

Liten frostmåler larve har stor appetitt for blomster, knopper og nye blader i frukttrær. Her er det epleblad det går ut over

Frukttremiddegg rett før klekking, her på eplesorten 'Aroma'

Kommaskjoldlusen (Lepidosaphes ulmi) er en betydelig skadegjører på epler

Eplegressbladlus, en svært nyttig bladlus

Grønn eplebladlus kan forekomme i store mengder uten å forårsake større skade

Små deformerte epler som følge av angrep av rød eplebladlus

Slike innpolstrede blader på blant annet eple tidlig på våren, er typisk for larven av grå knoppvikler

Penselskimmel på eple

Eple med gnagemerker etter fruktskallviklerlarve

Det er i blomstringen at eplesnutebillens larver ramponerer. De uthuler blomsterknoppene så de visner

2-3 mm store mørke flekker på stilksiden av frukten er en klar indikasjon på prikksyke

Eple angrepet av rognebærmøll

Sirkulære hull nær modning kan skyldes angrep av syrevepslarve

Sammnspunnede blader med ekskrementer i er en klar indikasjon på eplespinnemøll

Foto ©  Guren Efferus