Flaskeeple - Eple
Malus domestica

Blomstergruppe D. Sortens høstetid er i midten av oktober. Frukt som høstes for tidlig har lett for å visne på lageret. Modningstiden er fra desember Holder seg til april.

Tysk sort med ukjent opphav. Sorten stammer sannsynligvis fra Holstein i nordre delen av Tyskland, der den forekom lenge før den ble beskrevet i 1788 av Hirschfeld i Kiel. Sorten kom til Danmark på slutten av 1700-tallet, og sannsynligvis kom den ikke mye seinere til Sverige. Det er visstnok uråd å si helt sikkert når sorten kom til Norge, men en vet at den fantes hos Münsters planteskole i Lier i 1822. På 1800-tallet var det en av de sortene som ble oftest dyrket og best likt i Norge. Nå blir den nesten ikke plantet lenger, men det finnes fremdeles mange gamle trær av sorten i privathager.

Frukten er middels stor til stor, valseformet og iblant nesten oval. Den har lave kanter mest på den øvre delen av frukten. Den har lave kanter mest på den øvre delen av frukten. Skallet er middels tykt, glatt og tørt. Eplet har en lysegrønn til gulhvit grunnfarge med lysere og mørkere rødt i striper og prikker, ofte som fin marmorering på solsiden. Det har mer eller mindre rust på overflaten. Lite synlige skallpunkt. Lite aromatisk Fruktkjøttet er gulhvitt, fint, fast og tørt med søt, svak syrlig smak og i god utvikling fin aroma. Det finnes en rød mutant som kalles rødt flaske-eple. Godt spiseeple og godt mateple.

Svært hardfør sort, men det er hovedsakelig i fruktbygdene og i varm jord at den når god nok utvikling til å bli et bra spiseeple. Uten tilstrekkelig modning blir det likevel et bra mateple. Men det er da svært viktig å ikke plukke eplene for tidlig siden de da visner under lagring. Som mateple er den derfor egnet til dyrking i innlandet og nordover. Fruktene har lett for å blåse ned, så treet bør ha bra med vindle. Treet er middels kraftig til kraftigvoksende. Som ungt er det opprettvoksende, og får etter hvert en utbredt krone. Treet blir middels stort. Det begynner å bære nokså seint, men etter hvert jevnt og årvisst, sjelden rikt.

Treet er svært utsatt for frukttrekreft og kan angripes av skurv. Teger og epleviklere kan gjøre en del skade.