Cellini - Eple
Malus domestica

Blomstergruppe B. Høstetid er begynnelsen av oktober. Eplene er modne i november - desember og de kan ved god lagring holde seg helt til mars.

Engelsk sort som man tror er fri pollinering av sorten 'Langtons Nonesuch'. Sorten er tatt fram av planteskoleeier Leonard Phillips i Vauxhall og ble introdusert omkring 1828. Sorten ble fort spredd etter at den i 1843 var blitt opptatt på listen over sorter fra Royal Horticultural Society. I de nordiske landene ble den først plantet mellom 1870 og 1880.

Frukten er middels stor, rund til avstumpet kjegleformet og svært regelmessig uten kanter. Fruktene får ofte ujevn størrelse. Skallet er middels tykt, glatt og fettet med glans. Grunnfargen er lysegrønn til gulgrønn med en større del av overflaten dekket med dyprøtt i striper, flammer eller flekker. Lite synlige skallpunkt og lite aromatisk. Fruktkjøttet er hvitt til grønnhvitt, løst og middels fint med gulgrønne karstrenger. Syrlig smak og lite aroma. Svært god husholdningsfrukt.

Treet er svært herdig. Sorten er ikke kravstor og 'Cellini' er en aktuell sort for innlandstrøk. Når full modning og svært gode avlinger i Mjøstraktene, og trolig også et godt stykke oppover i dalførene. Kraftigvoksende som ungt, seinere blir det mer svakvoksende og det danner en liten, rund krone med opprette greiner. Blir ikke særlig stort. Bærer svært tidlig, også på sterktvoksende grunnstamme. Trenger endel næring. Treet bærer også rikt og årvisst. Karten bør tynnes.

Sorten angripes ofte av skurv og monilia i nedbørsrike områder, og er her også mottagelig for frukttrekreft. I innlandet går den ofte fri fra soppsykdommer. Utsatt for insektangrep.